hanneberg januar 12, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Mange av oss er daglig på digitale plattformer. Vi scroller, liker og deler innlegg, og det vi liker, følger og kommenterer vil påvirke hva som dukker opp hos oss. De handlingene vi gjør på for eksempel Facebook eller Instagram utgjør ofte en større effekt enn hva vi kanskje er klar over selv. I dette innlegget skal jeg forklare begreper som viral vekst, nettverkseffekter og increasing return. Avslutningsvis vil jeg skrive om sammenhengen mellom disse begrepene.


Nettverkseffekter

Når et nettverk får nye brukere vil verdien øke for de eksisterende brukerne, og dette kan kalles for en nettverkseffekt. Nye brukere som knytter seg til det aktuelle nettverket vil øke verdien av å være medlem, altså vil verdien av å være medlem øke når flere knytter seg til nettverket.

Et eksempel i den digitale verden er sosiale nettverk som Facebook og Twitter. Disse nettverkene øker i verdi for hvert medlem som melder seg inn. En nettverkseffekt kan være både positiv og negativ. På samme måte som at en nettverkseffekt kan øke verdien av det aktuelle nettverket eller produktet, kan flere brukere gjøre et produkt mindre verdifullt.

 

Viral vekst

Det sies at rykter sprer seg som ild i tørt gress. Den ene avsenderen fører det videre, og helt plutselig er det ganske mange som får greie på det. Det skal med andre ord lite til for å nå flere mennesker. På mange måter kan en si at en viral vekst fungerer på samme måte.

La oss si at du har opprettet en gruppe på Facebook. Du inviterer en håndfull av vennene dine, som igjen inviterer sine venner. Deres venner inviterer deres venner igjen, og antall medlemmer vokser betraktelig. Når en dobler antall brukere i hvert ledd, kan dette kalles for en eksponentiell eller viral vekst.

Increasing return

For å forklare hva increasing returns er, ønsker jeg først å nevne motsetningen; diminishing returns. Diminishing returns går ut på at jo mer du øker produksjonen utover kapasitetsgrensen, jo mer øker du gjennomsnittskostnadene. På den andre siden vil ikke increasing returns øke gjennomsnittskostnadene ved flere brukere, den vil heller gå nærmere mot null. Her er et eksempel:

iTunes er en musikktjeneste som på relativt kort tid har blitt en av verdens ledere innen distributører av musikk. iTunes ga oss muligheten til å kjøpe ikke bare hele album, men også enkeltlåter på nett. Dette revolusjonerte musikkbransjen, for nå kunne man faktisk kjøpe musikk uten at man måtte gå inn i en butikk og fysisk ta den med seg hjem.

iTunes var en tjeneste med god nok kapasitet til å betjene alle brukere, og de trengte derfor ikke å investere mer for å betjene flere brukere. iTunes ville med andre ord tjene mer og mer penger for hver bruker de fikk.

Og dette er hva en mener med increasing returns. Man tjener på å ha mange brukere av tjenesten sin, altså vil en tjene mer når den digitale tjenesten vokser i størrelse.

 

Sammenhengen mellom begrepene

Så er spørsmålet; hva er sammenhengen mellom disse begrepene?

Som nevnt handler nettverkseffekter om at verdien av å være i en gruppe øker desto flere som er med i gruppa. Det er med andre ord lønnsomt for medlemmene å delta i et stort nettverk, og deltakelsen senker transaksjonskostnadene som gjør det enklere å kommunisere med andre. Facebook ble nevnt som et eksempel, og denne tjenesten binder flere små nettverk sammen. Når deltakelsen øker i verdi for brukerne, vil dette kunne skape en viral vekst ved at brukerne deler positive opplevelser med venner og deres venner. Man vil da kunne være en bedrift med et stort nettverk, som tjener mer penger ved hjelp av increasing returns.

Oppsummert kan en si at lave transaksjonskostnader kan føre til større nettverkseffekter for brukerne. Store nettverkseffekter fører til en viral vekst, og denne veksten vil kunne prege hva man får igjen for tjenesten, altså increasing return.

Det er som Arne Krokan sier i sitt blogginnlegg; The winner takes it all. Klarer man å koble sammenhengen mellom disse begrepene og utnytte effekten av dem, vil sjansen for å kunne vinne i ditt marked øke.

 

Kilder:

Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm.

http://www.aleksanderueland.com/2018/01/12/viral-vekst/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Network_effect