fridasundbye januar 15, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Viral vekst

Arne Krokan definerer begrepet i boken «Nettverksøkonomi» med «en måte å spre noe på». Viral vekst handler om hvordan forskjellige typer datainnhold sprer seg over digitale plattformer. Begrepet brukes i flere sammenhenger, og de fleste har sikker hørt om filmer som går «viralt»på Facebook. Nå nylig gikk Instagramprofilen world_record_egg viralt med bildet av et egg for å prøve å få bildet til å bli det mest likte på Instagram. Måten egget ble det mest likte bildet på Instagram, var ved å benytte seg av viral vekst. Egget har nådd ut til millioner av mennesker ved å bli delt og likt, og på den måten bli sett av ekstremt mange mennesker. Måten jeg først fikk vite om rekordforsøket, var gjennom en Instagramkonto med 3 millioner følgere som oppfordret alle sine følgere til å gå inn på profilen til world_record_egg og like bildet. Man kan jo bare forestille seg hvilken massiv effekt dette har når flere liknende kontoer gjør det samme. Resultatet har blitt at egget i skrivende stund har 38 millioner likes.

Nettverkseffekter

Nettverkseffekter handler om at verdien på en tjeneste, øker med antall mennesker som benytter seg av tjenesten. Det vil si at om bare jeg hadde hatt en profil på Facebook, hadde det gitt meg lite verdimessig utbytte. Om en venn av meg også hadde vært med i nettverket, hadde det gitt mer mer verdi i form av at vi kunne kommunisert. Når alle jeg kjenner både venner og familie, er med, gir dette meg en stor verdi ved at jeg kan kommunisere, se bilder og ha daglige interaksjoner med de andre medlemmene. Effekten og verdien øker altså med antall brukere.

Increasing return

Increasing return handler om at avkastningen øker når den vokser i størrelse. Når det kommer til digitale tjenester øker ikke kostnadene når antallet brukere øker på samme måte som det gjør ved fysiske tjenester. Det koster i prinsipp like mye å ha 100 brukere som 10 000.

Sammenhengen

Forklaringen på hvordan disse tre begrepene henger sammen, er selvforsterkende vekst. Selvforsterkende vekst oppstår når det er en interaksjon mellom de tre begrepene. Nettverkseffekter fører til viral vekst (som også kan føre til nettverkseffekter), som igen fører til en increasing return for de som står bak nettverket. Dette er begreper det er vitktig å være kjent med som en digital markedsfører for å dra nytte av fordelene ved nettverkseffekter og increasing return, men også for å vite hvilken enorm kraft som ligger i viral vekst og hvor mye det kan ha å si for et nettverk, avkastningsmessig.

Dette innlegget er skrevet som svar på en oppgave i faget digital markedsføring på Høyskolen Kristiania, gitt av Arne Krokan.

Kilder

Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm.

YouTube video om nettverkseffekter av Anna Sedolfsen.