admin January 14, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Viral vekst kan forklares på veldig mange måter. Det kan minnes som et virus, noe som sprer sag raskt. Slik Arne Krokan forklarte det i sin bok Nettverksøkonomi, var viral vekst en måte å spre noe på. Det handler om hvordan digitalt innhold sprer seg bredt og raskt i den digitale verden. Han nevner også at det er en av de viktigste effektene man kan bruke når man utvikler digitale tjenester. For å forklare viral vekst kan vi bruke oss selv som et eksempel. Instagram er noe vi unge bruker daglig. Vi benytter det for å uttrykke våre liv i bilder og korte videosnutter. Deler vi et bilde her er det større sjanse for viral vekst, enn hvis vi kun hadde delt det privat med enkelte. Da får de fleste av dine følgere med seg hva du delte, og hvis du i tillegg har en åpen profil kan følgerne av dine følgere også få sett dette. Slik fortsetter det å spre seg, og det er nettopp dette som er viral vekst.

Videre skal vi se på sammenhengen mellom viral vekst, nettverkseffekter og increasing returns. Da kan vi starte med å forklare de to siste begrepene. Nettverkseffekter handler om at jo flere brukere du har i nettverket, jo større verdi oppnår du. Det er en signifikant sammenheng med at flere brukere tilsvarer høyere kvalitet. Increasing returns som går ut på at avkastningen øker når digitale tjenester vokser i størrelse. Digitale tjenester som Finn.no er et godt eksempel her. De har svært lave driftskostnader i forhold til fortjenesten. Slik kan de bare fortsette å vokse, for driftskostnadene blir ikke særlig større selv om fortjenesten gjør det.

Den enkleste måten å forklare hvordan disse tre begrepene henger sammen er at de betegnes som selvforsterkende vekst. Dette skjer når det oppstår et samspill mellom ulike brukere(nettverkseffekter) av en tjeneste som blir påvirket av transaksjonskostnadene, som igjen sørger for at viral vekst oppstår. Tilslutt vil brukerne evaluere tjenestens størrelse og attraktivitet. Resultatet av dette tilsier hva man sitter igjen med.(increasing returns)