Rebekka Rinnan January 23, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er egentlig viral vekst, nettverkseffekter og increasing return? Når jeg først fikk høre disse tre ordene, skjønte jeg ingenting. For jeg hadde jo aldri hørt om dette noen gang. Etter å ha hatt forelesning hvor vi har pratet om dette har vært veldig spennende å lære.

Viral vekst kan på en måte sees på hvordan ting sprer seg på nettet. For å forklare dette på en enklere måte kan vi tenke oss jeg har planer om å selge en jakke. Denne annonsen sender jeg til ei venninne jeg kan tenke med kanskje kan være interessert i denne jakken. Da blir denne sendt i en privat chat mellom oss. Det er en ganske treig måte og veldig lite effektivt, da det kun er en person som vil se det. Dersom jeg hadde lagt ut denne annonsen på min facebook feed hadde flere av mine venner sett dette. Deretter kan de dele annonsen og flere igjen vil kunne se innlegget mitt. Og det vil mest sannsynlig doble antall personer ser den. Det er dette som kalles viral vekst. Handler om hvordan ting spres seg på nettet og hvor fort det kan gå fra 0-100.

Bilde hentet fra: https://pixabay.com/en/connections-communications-social-2099068/

Hva er egentlig nettverkseffekter? Nettverkseffekter handler om hvordan de digitale godene på nettet kan skape en fordel for oss. Som det står forklart i boken til Arne «Nettverksøkonomi», er det viktig at det er kommunikasjon mellom alle parter dersom ting skal gå rundt. Det må være mulig å kunne overføre transaksjonsdata og meninger fra flere i nettverket. For eksempel i en nettbutikk er det viktig at det er en mulighet for å gi «ratings» og tilbakemeldinger for at kundene skal bli mer interessert i å kjøpe et plagg. Og det er dette som blir sett på som nettverkseffekter. Dersom det kun hadde vært en typisk enveis-kommunikasjon ville ikke nettbutikken gått like bra fordi kundene blir skeptiske til om plagget er bra eller ikke. Ettersom det skal skape en fordel for oss er det viktig å vise at man kan få fordeler ved å handle i akkurat den nettbutikken ved å se hva flere har skrevet. Nettverkseffekter blir blant annet også nevnt mye i sammenheng med Metcalfs lov.

Increasing returns handler i hovedsak om at jo fler som bruker den digitale plattformen vil inntekten øke mer og mer. Vi kan bruke det samme eksempelet her med Facebook. Dersom du legger ut en annonse på Facebook vil Facebook få økt oppmerksomhet og privatpersoner vil kanskje dele dette videre.

//Rebekka Sofie

Kilder:

https://www.dig2100.no/viral-vekst-nettverkseffekter-transaksjonskostnader-og-increasing-returns

https://digitalmarkedsforingsblogg.wordpress.com/2015/08/30/nettverkseffekter/

Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm.

https://pixabay.com/en/connections-communications-social-2099068/