nicksiri February 7, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget skal jeg skriv kort om viral vekst, nettverkseffekter, Increasing return og sammenheng mellom dem. Grunnen er at det virker litt interessant å kunne litt om. Fordi vi lever i en verden full av sosiale medier, og mye av oppmerksomheten retter ofte mot det.

Viral vekst

Du
har sikkert sett eller hørt noen snakket om en video på Instagram eller på Facebook.
Viral vekst handler om hvordan ting sprer seg enorm raskt gjennom likes og deling
på sosiale medier. Jeg har selv likt en video på Facebook gjennom en venn som
har delt den. Dette er det jeg kaller for viral vekst, fordi det gjør det mulig
å dele videoen raskt og til veldig mange. Men Arne Krokan definerer viral vekst
som ‘’en måte å spre noe på’’. Noe som jeg er enig med.

Nettverkseffekter

Network effect.png

Det handler om når en ny bruker av en vare eller tjeneste skaper verdi for eksisterende brukere av varen eller tjenesten. Det skaper en positiv forsterkende spiral ved at antall forbindelser mellom deltakerne i nettverket vokser mye raskere. ‘’Jo flere som er del av nettverket, jo større nytte har vi av det’’ (Arne Krokan 2015).

Dette
er det som beskriver essensen i Metcalfs
lov. ‘’
Kort sagt sier de at nytten av å være del av et nettverk vokser
eksponentielt med nettverkets størrelse’’ (Arne Krokan 2015).

For eksempel en mobiltelefon det ville ikke vært nytte hvis bare du alene som bruker telefon. Men hvis flere begynner å bruke telefonen er det plutselig nytte av å ha en telefon.

Increasing return

Enkelt
og greit går Increasing return ut på at en vil tjene mer og mer penger desto
flere brukere. Det er dette som gjør at gjennomsnittkostnadene synker. Fordi
flere personer blir kunde, selskapet vil dermed tjene mer og mer penger på det.
Men likevel må selskapene oppgradere nye oppdateringer og utvikling av nye
digitale løsninger på grunn av flere og flere som blir kunder, og dermed kan
dette være med å øke kostnadene.

Sammenheng mellom disse

Disse tre elementene har en sammenheng. Jeg vil bruke Facebook som et eksempel fordi de har gjort det veldig bra når det kommer til nytten av at flere bruker Facebook. En digital tjeneste som Facebook gir brukerne mulighet til å like og dele som skaper nettverkseffekter, som skaper viral vekst, og dermed skaper increasing returns for Facebook. Dette er det Facebook tjener på at flere og flere velger å markedsføre gjennom annonser på Facebook.

Kilder:

Boka: Det friksjonsfrie samfunn 1.utgave, opplag 2015, Arne Krokan

https://estudie.no/nettverkseffekter/

Bilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Nettverkseffekt