olivergjolberg January 10, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Du er sannsynligvis medlem på Facebook, du bruker det kanskje ikke regelmessig, men oppdaterer den ved jevne mellomrom. Ved at du bruker denne tjenester tilfører det en større verdi for andre som også er medlem på Facebook – dette kalles nettverkseffekt eller nettverkeksternaliteter.
I 2012 fikk du også sikkert med deg den verdenskjente “hitten” Gangnam style, som plaget store deler av verden i en periode. Dette er et typisk eksempel på hvordan en video gjennom utallige delinger, “likes” og WOM (word of mouth) oppnår viral vekst. I dette innlegget er det nettopp dette som er hovedtemaene.

Nettverkseffekter og increasing returns

I et nettverk, slik som for eksempel Facebook, vil det tilføres verdi dersom det kobles til flere brukere. Det er derfor svært viktig for tjenester slik som Facebook, instagram o.l. og hele tiden skape en ytterlig stor nok brukerbase, slik at resterende som tar del i nettverket skal føle at de får en økt verdi av å bruke tjenesten. Denne effekten tar utgangspunkt i Metcalfs lov, som beskriver “en økonomi hvor verdien stiger dramatisk med utbredelse og innsats”.

nasa-43563-unsplash

Increasing returns er tanken om at dersom du har et forsprang vil du også fremover gradvis øke dette forspranget, mens de som henger igjen vil fortsette å gjøre det. Dette er i stor grad den største konsekvensen av increasing returns.

Sammenhengen mellom nettverkeffekt og increasing returns er i stor grad det jeg nevnte om at en digital tjeneste må oppnå en størst mulig brukerbase, og jo flere brukere den kaprer desto større sannsynlighet er det for at dette blir “go-to” tjenesten for de fleste. Et godt eksempel på dette er selvfølgelig Facebook, YouTube osv. For tjenester slik som disse vil det heller ikke påføre de noen økt kostnad ved å skaffe én bruker ekstra (også kjent som grensekostnad). Det vil heller i større grad være overveiende positive sider med tanke på dette med nettverkseffekt, samtidig som at tjenesten blir et større talerør for å kunne drive markedsføring.

Viral vekst

Dette er ønskesituasjonen til alle web-baserte selskaper. Tanken om at ditt selskap over natten går internasjonalt eller i noen tilfeller globalt. Dette er i noen situasjoner tilfeldig, men ofte så er det slik at selskaper og entreprenører jobber for å skape innhold som forhåpentligvis resulterer i en buzz (brukergenerert promotering). Viral vekst er  lokkende fordi det, 1) fordi det generer ekstremt mange brukere på kort tid, og 2) fordi dette vil føre til positive ringvirkninger som skaper presseoppslag og igjen mer buzz. Dersom du vil lære mer om hvordan viral vekst skjer så kan du se denne TED-talken;

 

Nettverkeffekt + viral vekst = ?

Dersom et web-basert selskap befinner seg i en posisjon hvor de har oppnådd en viral vekst, slik som Facebook i sin tid klarte, så finnes det ikke lenger noe endepunkt. Det vil alltid være insentiver på plass for å videre utvide nettverket, fordi det skaper en mer lønnsom posisjon i markedet, samtidig som det gir økt verdi til allerede eksisterende brukere (nettverkseffekt). Det er heller ingen hindring å skaffe flere brukere, fordi kostnaden knyttet til det er nærmest ikke-eksisterende. Når dette selskapet har nådd et vist punkt, og det ligger i toppen omringet av de andre største web-baserte tjenestene i verden så har de skapt et forsprang, hvor man da også antar at dette forspranget kommer til å vedvare over tid, som viser til teorien om increasing returns. Så det er muligens slik som Arne Krokan skriver i sitt blogginnlegg, “The winner takes it all”.

Hva er dine tanker omkring disse temaene?

– Oliver Gjølberg

 

Kilder brukt i dette innlegget:

https://no.wikipedia.org/wiki/Metcalfes_lov

Nettverkseffekter og increasing returns – hva skjera?

https://hbr.org/1996/07/increasing-returns-and-the-new-world-of-business

How To Design for Viral Growth [Infographic]