permcs januar 20, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Transaksjonskostnader, nettverkseffekter og increasing returns har en sammenheng! Det første jeg tenker på når jeg hører viral vekst er bakterier. Bakterier i seg selv høres kanskje negativt ut, men hvis du tenker på spredningen alene, i tillegg til at det kan omsettes i penger – det er positivt. Grunnen til at jeg sammenlikner det med bakterier er at veksten er eksponentiell. Eksponentiell vekst husker du sikkert fra når du hadde matematikk på skolen – og det går raskt!

Et annet eksempel som kan forbindes med viral vekst er såkalte homeparties. Tenk deg at du selger 50 produkter, da oppnår du en linær vekst. Men tenk om du i stedet for å selge de 50, selger du bare to produkter og hver av dem du selger til, selger to nye produkter igjen. Det er dette som kalles viral vekst.

celinaroste.com

Nettverkseffekter og increasing returns.

Før kjøp, de ressurser vi bruker på å finne det beste alternativet, det er det som kalles transaksjonskostnader. Nettverkseffekter gir lave transaksjonskostnader – det er første bud! Nettverkseffekter gjør at det er lønnsomt for brukere å være deltakere i store nettverk,  jo flere brukere jo mer spredning og da senkes transaksjonskostnadene med å kommunisere med andre mest.

Increasing returns for digitale tjenester gjør at gjennomsnittskostnadene ved å yte tjenesten i lengden går mot null. Altså, kostnader knyttet til utvikling og drift av en plattform kan være store men gjennomsnittskostnadene synker likevel ved å håndtere en kunde til.

andreaskristiansen.com

Sammen hengen mellom disse er;

Viral vekst er enkel å forstå i seg selv. Nettverkseffekter og increasing returns oppstår som naturlige konsekvenser av hverandre. Som igjen vil si, er du oppegående nok til å gjennomføre dette kan du oppnå stor suksess. Klarer du å levere en god brukeropplevelse med lave transaksjonskostnader vil flere og flere ta i bruk tjenesten, dette skaper nettverkseffekter som videre gir en viral vekst. Når nettverket blir større øker verdien på hver bruker samtidig som det vil bli mer å mer attraktivt å ta del i nettverket. Det er dette som kalles increasing returns.

Det blir jækla lønnsomt, er jækla nyttig, og hvem får gevinsten, jo den som eier plattformen!

 

Per MC Svarstad

 

Pensumlitteratur:

http://www.krokan.com/arne/2014/01/23/nettverkseffekter-og-increasing-returns-hva-skjera/ Lest 15.01.2018

Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202412142. Lest 15.012018