siljesohoel januar 19, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I forelesningene den siste tiden har Arne introdusert oss for tre typer teknologiutvikling. Kontinuerlige forbedringer, disruptiv teknologi og teknologisk konsvergens.

Førstnevnte kan feks være Apple og Samsung, som utvider og kommer med nye modeller og oppdateringer hvert år.

Disruptiv teknologi er teknologier som muliggjør innovasjoner, og som forbedrer et produkt eller en tjeneste på en måte som markedet ikke forventer.

Teknologisk konvergens  går ut på at du har en mulighet til å se det samme multimedieinnholdet fra forskjellige typer enheter, feks Apple ved bruk av «skyen».

Hva er virtuell virkelighet, og kan dette bli vår nye virkelighet?

VR-teknologi

Virtuell virkelighet (VR) er en teknologi som gjør det mulig å interagere med en digitalt stimulert eller gjenskapt virkelig miljø. Ved hjelp av ulik teknologi fremstilles det en illusjon av en opplevelse av å befinne seg på et annet sted, ofte ved bruk av VR-briller.

AR-teknologi

«Augmented Reality» (AR) mikser virkeligheten med VR, eksempler på dette er blant annet Pokemon Go, der det virtuelle tydelig er blandet med den virkelige verden.

Forskjellen på AR og VR er at VR erstatter sanseintrykk, mens AR legger til informasjon i et bilde av virkeligheten.

Skreddersydd kirurgi med røntgensyn

Jeg fant en artikkel fra Oslo Universitetssykehus som jeg synes var veldig interresant, der overleve Ole Wiig har troen på bruk av «blandet virkelighet» som teknologi, for å skreddersy kirurgi med røntgensyn.

Han beskriver utfordringen med vanlige røntgenbilder, og at disse bildene kun viser en slags skygge av virkeligheten fordi de er flate og stillestående, og er bilder på en todimensjonal skjerm.

Han mener fremtiden er tredimensjonale hologrammer, og nevner den trådløse datamaskinen fra Microsoft «Hololens». Denne maskinen er formet som et headset med smartbriller, og benytter seg av «blandet virkelighet», der kamera-og sensorteknologi brukes til å registrere omgivelsene våre.

Man vil oppnå et slags røntgensyn, ved at optiske sensorer på pasienten beveger seg på brillen samtidig med den faktiske bevegelsen av pasientens kropp.

ola med briller 2.jpeg
Microsoft HoloLens-briller: Ola Wiig, Overlege ved Ortopedisk avdeling.

Denne teknikken kan brukes til utrolig mye, og innen alle typer ortopedisk kirurgi. Man vil kunne planlegge operasjoner bedre, og man har faktisk muligheten til å prøve ut et resultat før operasjonen gjennomføres. Legen vil kunne se hva som foregår inne i kroppen, og det å kombinere virkeligheten med tredimensjonale hologrammer git nye muligheter for diagnostikk og behandling.

Teknologien de utvikler er en del av et innovasjonsprosjekt i samarbeid med intervensjonssenteret ved OUS og SopraSteria under navnet «HoloCare».

Jeg synes dette virker veldig spennende, og det vil definitivt gi mange muligheter.

Andre eksempler på bruk av denne teknologien i Norge:

Hvilke konsekvenser kan teknologien ha?

Hva har denne teknologien å si for måten en driver digital markedsføring på?

-Silje Søhoel