kristooid January 13, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hei!

Allerede etter første uke med forelesning i faget Digital Markedsføring fikk hver elev i oppgave å skrive et blogginnlegg innen noe som interesserer oss når det gjelder nettopp dette faget.

I dette innlegget har jeg derfor valgt å fokusere på noe som fanget min interesse i løpet av de første forelesningene, nemlig Virituell og utvidet virkelighet.

Hva er egentlig VR/AR?

Virituell og utvidet virkelighet (VR/AR) omhandler bruken av teknologi for å åpne opp nye utviklingsmuligheter på flere plan. VR/AR er et verktøy som brukes for å komme nærmere virkeligheten, når det gjelder spill, men også innen medisin/operasjoner og læring og trening. Virituell/Utvidet virkelighet muliggjør kombinasjonen av virkelig data og virituell data. Noe som kan ha stor innvirkning på hverdagen vår i fremtiden.

Bruksområder

Virituell og utvidet virkelighet er en teknologi som allerede finnes, men som kanskje ikke er utnyttet til sitt fulle potensial foreløpig. For tiden brukes dette mest for å trygt og enkelt kunne oppleve ulike situasjoner som kanskje er sjeldne/vanskelige å gjennomføre uten sammenkoblingen mellom virituell data og fysisk data.

Eksempler på områder man kan få bruk for slik kan være ulike utdanningssituasjoner, medisinske tilfeller som operasjoner og/eller kur av en skrekk/fobi. Det har vist seg slik at det er enklere for en person som er redd for å slanger, å «holde» en slange virituelt, enn å holde en ekte slange, ettersom det har vist seg slik at en kur mot fobier er å utsette seg selv for det som gjør at man blir redd.

Utdanningssituasjoner dette kan bli brukt på er eksempelvis ved opplæring som er vanskelig å gjennomføre i det virkelige liv, hvor man helst ønsker en viss erfaring før man begir seg ut på oppgaven.

Fremtiden

Nøyaktig hvilke bruksområder en slik teknologi vil kunne være nyttig, stoppes kun av fantasien, det kan være så mangt. Kanskje en gang i fremtiden vil all opplæring foregå gjennom bruk av VR/AR, hvem vet? Kanskje vi vil kunne kurere ulike lidelser, eller gjennomføre operasjoner med millimeterpresisjon uten unntak?

Jeg må si jeg gleder meg til å se hvilke områder denne teknologien vil bli brukt på, i fremtiden.

Kristo Iversen Douvros

Kilde:

NTNU, 2020 «Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) i læring og trening» https://www.ntnu.no/eit/ped3801