emilietorset mars 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I den andre bolken av faget Digital markedsføring, legger vi sammen med Cecilie Staude fokus på sosial kommunikasjon. Med dagens utvikling og miljøfokus, vil den sosiale kommunikasjonen ha et gjennomgående tema om bærekraft. I denne forbindelsen har vi fått i oppgave å velge en bedrift vi ønsker å belyse i et bærekraftsperspektiv, noe som førte til at Vy var et naturlig valg for meg.

Vy, bedriften som gikk fra den tradisjonelle NSB, til den mer nytenkende Vy, har vært på de flestes lepper det siste halvåret. NSB slo seg i 2019 sammen med Nettbuss for å gi et bredere tilbud av transport. Spesielt har de fremmet en miljøvennlig og fremtidsretta tankegang, noe både FN og miljøet setter pris på. I denne sammenhengen er det relevant å se på hvilke bærekraftsmål virksomheten fokuserer på, og som er mest relevant for bransjen.

Hvilke av FNs bærekraftsmål er mest relevante?

Bilderesultater for fns bærekraftsmål pin
Bildet er hentet fra Norad sin nettside

Gjennom Vy sin årsrapport for 2018, ser en at de samarbeider med flere aktører som også fokuserer på miljøvennlig transport. Blant annet Nabobil, Oslo bysykkel, Sammevei og Green mobility, som støtter opp under bedriften gjennom et felles samarbeid. I rapporten tar Vy, som på dette tidspunktet fortsatt het NSB, opp en bærekraftsrapport for året.

I bærekraftsrapporten uttrykker virksomheten blant annet at de har fire innsatsområder, der det er fokus på den smarte, trygge, grønne og lønnsomme reisen. Ved et slikt fokus, kan det tenkes at områdene innehar og jobber mot flere av FNs bærekraftmål. De mest relevante  bærekraftsmålene som bedriften jobber mot kan tenkes å være Ren energi for alle, Innovasjon og infrastruktur, Bærekraftige byer og samfunn, Ansvarlig forbruk og produksjon, Stoppe klimaendringene og Samarbeid for å nå målene.

Vy tog
Bildet er hentet fra vy sin nettside

Ren energi for alle kan ha en sammenheng med at
energien ivaretas gjennom en miljøvennlig og grønn bedriftsstruktur. Dette vil
ha da ha en positiv påvirkning på bærekraftige
byer og samfunn
, ved at ressurser og energi brukes med måte og med et
miljøløftende hensyn. I tillegg vil Vy skape en mer bærekraftig infrastruktur i
byene, noe som vil gagne dem innenfor det miljømessige utviklingen. Dermed vil
også deres innovasjoner, påvirke infrastrukturen i byene, spesielt med tanke på
Oslos ønske om å bli et bilfri sentrum i årene fremover.

Dette
vil føre oss videre til det neste bærekraftsmålet, ved at en slik grønn
ressursbruk hos bedriften vil føre til at byene og samfunnene i Norge vil ha et
ansvarlig forbruk og produksjon, innenfor
transport. Videre kan utviklingen på sikt kunne føre til at Vy kan bli med i
kampen om å stoppe klimaendringene,
gjennom en grønn og bærekraftig utvikling. Tilslutt vil Vys samarbeid med de
tidligere nevnte bedriftene, kunne føre til at samarbeid
dem imellom er med på å nå målene
, noe som kunne hjelpe til med å nå
målene innen 2030.

Da
flere av dem inngår i hverandre eller har en viss sammenheng, er det vanskelig
å plukke ut kun et par som jeg tenker bedriften fokuserer mest på. Dermed
valgte jeg heller å presentere dem som en sammenhengende tekst som forklarer
deres viktighet ovenfor hverandre og hvordan Vy er med på å jobbe mot å nå
disse.

Hvorfor er disse mest bransjerelevante?

Det
kan tenkes at bærekraftsmålene jeg nettopp tok for meg er mest relevante av
flere grunner. Den mest tydelige er nok at flere av dem omhandler samfunnet og
dens infrastruktur, energibruk og innovasjon, noe både Vy og deres bransje
berører. Derigjennom vil det si at flere av dem tar for seg de fire
innsatsområdene til bedriften, og dermed ser seg relevante.

I tillegg er det disse bærekraftsmålene som gjennomgås i rapporten til Vy, noe som tydeliggjør deres viktighet. Det er samtidig flere av bærekraftsmålene som fremlegges i rapporten, som jeg ikke har tatt for meg. Grunnlaget for dette er at jeg ikke ser dem som de mest relevante, noe jeg dermed velger å utelukke fra dagens blogginnlegg.

Helhetlig
kan det tenkes at de fleste av bærekraftsmålene er noe Vy jobber mot, da flere
av dem har en sammenheng og at de sammen jobber mot et mål om en grønnere
verden, noe virksomheten også tar del i.

/
Emilie Torset