Tomaskristiansen juni 20, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Ordet webanalyse er for mange fjernt, du vet kanskje ikke helt hvor du skal starte, eller hva du skal måle. Innlegget tar for seg en enkel oversikt over relevante Google Analytics-funksjoner tilknyttet analyse mot bloggplattformer.

Bakgrunnen for blogginnlegget

I sammenheng med studiene, opprettet hele klassen blogger og nettbutikker. Sammen med den interne kampen for å tiltrekke flest lesere, utarbeide det fineste utseendet og produsere flest kvalitetsinnlegg, forsvant tanken om en klar strategi. Strategi handler om å forbedre noe, som krever testing, analyser og målinger. Måling er helt essensielt for å kunne beskrive årsakssammenhenger. Kort fortalt, hvorfor X har en virkning på Y.

Blogginnlegget er skrevet sammen med studiepartner, Oliver Gjølberg.

 

Key Takeaways

Generelt for webanalyse kan det å starte med publikum hjelpe deg med både å identifisere nye brukergrupper, samt nye og interessante temaer å blogge om. Husk å berik rapportene dine med flere dimensjoner for å kunne se flere og nye sammenhenger. Ved å se hvor mange av brukerne dine som kommer tilbake, opp mot artikler/landingssiders popularitet, kan du identifisere hva publikum verdsetter, og forhåpentligvis ønsker å se mer av. I Google Analytics hav av funksjoner er målsporing blant de mest kraftfulle, hvor du gjennom egendefinerte mål kan spore spesifikke handlinger, som for eksempel antall klikk på interaktive knapper.

 

Trenger du en kjapp innføring i hvilke tall som er viktige å følge med på i Google Analytics?

Button Download

 

Google analytics (GA) er et kraftfullt gratis-verktøy, og kan med riktig bruk gi verdifull innsikt i målgruppen. Kombinasjonen av grundig innføring, etterfulgt av mengder med prøving og feiling, har vi omsider fått forståelse for de ulike aspektene av GA som verktøy. GA følger et oppsett som tar for seg kundereisen i en forkortet versjon. Oppdelingen er som følger:

Audience → Acquisition → Behaviour → Conversions

 

 

Start alltid med publikum (audience)

For å vite hva man skal kommunisere, må man vite hvem man kommuniserer med. I tillegg til alder, geografi og kjønn, kan GA danne et bilde på målgruppens interesser gjennom In-Market Segment. På den måten kan en blogger eksempelvis identifisere nye temaer som kan engasjere publikum. Hvis du fortsatt sliter med å finne gode temaer kan verktøy som AnswerThePublic og Ubersuggest hjelpe deg på god vei. Samtidig kan verktøyene gi utgangspunkt for konkurranseutsatte nøkkelord som du potensielt vil kunne rangere for i søkemoterer (SEO).

MERK: I tillegg til ordinære rapporter kan man også legge til flere dimensjoner for å drille ned til mer spesifikk informasjon og sammenhenger. På den måten gir man rapporten mer helhet, som kan være med på å finne noe nye løsninger, eller eventuelle feil.

 

Andelen nye- og tilbakevendene brukere sier noe om publikumets engasjement. Basert på diagrammet nedenfor kan vi for eksempel se at 35% av publikummet har fra første gangen de besøkte bloggen (antakeligvis) ønsket å komme tilbake igjen. Denne andelen kan igjen økes ved hyppigere aktivitet i form av nye artikler, samt å tilby økt verdi gjennom eksklusivt innhold, eller annen markedsføring gjennom eksempelvis e-post.Google analytics Tomas kristiansen

 

Finn ut hvilke kilder trafikken din kommer fra (acquisition)

Source/medium er et essensielt måleparameter for å kunne sammenligne hvor det mest engasjerte publikummet kommer fra. På rapporten nedenfor kan vi se at LinkedIn står for den største delen av trafikken, i mens Stammen.no står for det publikummet med lengst varighet på bloggen. Det er også viktig å bygge gode URLer for å tydeliggjøre hvor trafikk kommer fra, spesielt om man markedsfører gjennom eksempelvis E-post, Facebook og Google. Dette kan gjøres gjennom en URL-bygger.

Describe analytics Tomas Kristiansen

 

Interaksjon og atferd (behaviour)

En av mange forutsetninger for vellykket strategiarbeid er blant annet å se tilbake i tid, hva som  har fungert, og hva som ikke fungerte like godt. Under behaviour, og site content, finner man rapporten “all pages”, som viser oversikt over  ulike sider sin ytelse. Ved å legge til Source / Medium som andredrimensjon viser rapporten hvor trafikk kommer fra, og hvor de lander.

Rapporten nedenfor viser at landingssider har et forbedringspotensiale grunnet at mesteparten av trafikken havner på forsiden, fremfor “blogginnlegg” eller “CV”. Verdien vi tilbyr – eller ønsker at publikum skal se – ligger ikke i forsiden, men i blogginnleggene og artiklene vi skriver. Som et tiltak kan linkene henvise til mer effektive landingssider.

Describe more analytics Tomas Kristiansen

 

Konverteringer

Konverteringer defineres basert på hva du og din bedrift betrakter som en “betydelig handling” som antas å skape verdi for deg. Konverteringer for e-handelsbedrifter vil derfor i noen tilfeller være helt ulikt en konvertering i bloggsammenheng. I forbindelse med bloggen var dette noen av de målene vi ønsket å definere som konverteringer:

  1. X-antall minutter på en artikkel / scroll lengde
  2. Påmeldt til nyhetsbrev
  3. Tatt kontakt gjennom linker til sosiale medier som eksempelvis LinkedIn o.l.
  4. Trykket på et interaktivt mail-ikon.
  5. Lastet ned ditt PDF ”cheat-sheet”

 

Du spør kanskje:
Hvordan vil dette kunne spores slik at informasjonen dukker opp i analyseverktøy som GA?

Denne typen kompetanse er noe av det vi har tilegnet oss i løpet av tiden vi har tatt kurset digital markedsføring. Enkel målsporing og sporing gjennom trakt er nyttige funksjoner å ta i bruk, eksempelvis for å se hvor besøkende faller av i kundereisen. Samtidig for å ha oversikt over hvilke interaksjoner, og spesielt de av verdi, som bli foretatt. Under har vi lagt til en video som på en oversiktlig måte legger frem hvordan mål settes opp og hvordan denne informasjonen samles gjennom Tag Manager (GTM).

 

Dykking i data kan være vel og bra, men det hjelper ikke stort dersom den samlede dataen er misvisende, eller i andre tilfeller helt feil. Til slutt ønsker vi derfor å komme 3 kjente feil knyttet til målsporing i GA og GTM. 

1. Sporingskoden mangler

Denne er mest rettet til de som distribuerer innhold på unike landingssider og lignende, men selvfølgelig appliserbar til andre tilfeller også. Sporingskoden må være tilstede på alle sider hvor du ønsker å samle data. Enkleste løsning kan være å ha alle inneforstått med hvordan denne prosessen fungerer og eventuelt underrette hvordan implementering foregår.

2. Mekanismer som fyrer tags er ikke snevert nok

Dersom du ønsker å sende et “hit” til GA når en knapp trykkes på, må du forsikre deg om at informasjon KUN sendes når den spesifikke knappen blir trykket på. Målrettingsfeil skjer i størst grad fordi du ikke har testet og monitorert at alt fungerer som det skal før du utplasserer koden som sender den ønskede informasjonen. Det finnes enkle løsninger, hvor eksempelvis flittig bruk av preview mode i GTM vil forsikre at både tags og triggers fungerer optimalt.

3. Å ikke sette opp mål

GA med alle out-of-the-box funksjoner er vel og bra, ettersom hvor mye (god) funksjonalitet som ligger til rette. Allikevel er antakeligvis den største feilen knyttet til målsporing i GA og ikke ta nytte av det, hvor målsporing kun er en liten del av de tilgjengelige funksjonene. Husk

 

Dersom du sitter igjen med spørsmål vedrørende webanalyse
er det bare å ta kontakt, eller legge igjen en kommentar.

 

/ Tomas Kristiansen og Oliver Gjølberg

The post Webanalyse – Google Analytics og Tag Manager forenkler prosessen appeared first on Tomas Kristiansen.