andreahopen January 18, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

«En digital plattform er en forretningsmodell. Modellen skaper verdier gjennom å fasilitere transaksjoner mellom to eller flere uavhengige grupper, vanligvis konsumenter og produsenter».

Ruter er et offentlig eid selskap som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. I 2018 ble det registrert 387 (!!) millioner kollektivreiser i Oslo og Akershus. Ruter benytter seg av applikasjonene «RuterBillett» og «RuterReise», men vil i løpet av 2020 gå over til konseptet «MaaS», hvor de vil sammenslå de to nevnte plattformene til en. 

https://www.aftenposten.no/osloby/i/WbqwG/slik-blir-billett-appen-til-ruter

Hva er MaaS? 

Mobility as a Service er et konsept der flere av Ruter sine løsninger smeltes sammen og leveres som en tjeneste. For kunden blir det et bedre alternativ og en mer helhetlig løsning for mobilitet, samtidig som virksomheten får lavere kostnader og bedre oversikt.

Slik Ruter fungerer nå legger man inn destinasjonen man ønsker å reise til og fra på «RuterReise», deretter får en anbefalt en eller flere rutealternativ med trikk/buss/tog til destinasjonen en skal til. «RuterBillett» sin funksjon er bare kjøp av selve billetten. Når disse to Ruter appene blir slått sammen og tatt i bruk skal man kunne få flere anbefalinger med flere transportmidler enn de nemnte, som for eksempel el-sparkesykkel og sykkel. Ved å slå sammen disse to appene vil en også kunne kjøpe billetten for reisen på samme appen som en planlegger reisen på.  

Goder for å gå fremfor kollektivtransport? 

De fleste av oss opplever daglig en altfor full buss eller trikk, som regel i rush tidene. Vanskelig å komme seg både av og på og en kommer til et punkt der en vurderer å ta beina til hjelp. 

Ruter har hatt flere gode ideer, blant annet denne som de testet i fjor sommer. I 2019 testet Ruter et system hvor de som gikk eller syklet i stedet for å bruke kollektivtransport, ble belønnet med bonuspoeng som kunne byttes mot gratisbillett på kollektivtransport. Dette var et tiltak de vurderte, for å redusere belastningen blant annet rushtiden. Kan dette være et fristende tilbud for folk? Kommer folk til å ta beina fatt i finværet  for å samle opp bonuspoeng, som kan byttes inn i billetter de dagene det regner? Jeg tenker at dette kunne være et spennende prosjekt, som bør testes i samfunnet.

Hvem er Ruters tjenesteytere? 

Siden Ruter har monopol på de aller fleste kollektivtransportene i Oslo og Akershus, med unntak av tog, har de følgende segmenter :

  • Eldre over 67 år (honnør)
  • Ungdommer mellom 16-20 år
  • Studenter under 30 år
  • Voksne
  • Barn mellom 6-17 år 

Disse ulike kundegruppene er delt i forskjellige prisklasser og man kjøper billett i henhold til hvilken gruppe man tilhører. For eksempel er det billigere å kjøpe studentbillett, fremfor vanlig voksenbillett. 

«Transaksjonskostnader refererer til de ressursene vi benytter oss av for å finne frem til og gjøre det beste valget når vi skal kjøpe et produkt eller en tjeneste» 

Hvilke tiltak gjør Ruter for å senke forbrukerens transaksjonskostnader? 

De skiller mellom seks typer transaksjonskostnader:

Søkekostnader handler om å finne frem til de mest aktuelle alternativene. Når en legger inn lokasjonen og hvor en ønsker å dra, gir Ruter deg ulike ruter til destinasjonen. 

Informasjonskostnader handler om å skaffe seg aktuell informasjon om de ulike alternativene. På Ruter appen får en ulike alternativer til destinasjonen. En får en rute som tar kortest tid, ruten som er mest praktisk i form av at en slipper å bytte buss eller trikk og lignende. Da har en selv mulighet til å velge hva en ønsker å prioritere.

Forhandlingskostnadene skal vise oss hvilke leveransevilkår vi må forholde oss til. Ved bruk av Ruter har en mulighet til å kjøpe engangsbillett som varer mellom 1,5 – 2 timer. Dermed er leveransevilkåret for engangsbilletten at en må bruke billetten innenfor det tidsrommet. 

Beslutningskostnadene kommer i det man skal bestemme seg for et kjøp. Skal en kjøpe engangsbillett, 24t billett eller 7 dagers billett? Dette er en beslutning en foretar når en kjøper billetten. 

Evalueringskostnader oppstår etter varen eller tjenesten er levert, hvor vi må undersøke om vi faktisk har fått det vi trodde vi kjøpte. Var trikken eller bussen i rute? Ved forsinkelser kan reisen oppleves som ufullstendig og som et dårlig kjøp. Men om alt er i rute vil reisen kunne oppleves som komplett og som en god investering. 

Tvangskostnader fremkommer dersom vi må bruke ressurser på å endre handelen, enten heve den i omfattende tilfeller, eller kanskje forhandle frem en kompensasjon for mangler ved varene dersom disse ikke er for omfattende. Om en blir mer enn 20 minutter forsinket fordi Ruter ikke er i rute, har de refusjon og reisegaranti med utlegg på inntil 550 kr. 

Kilder

https://www.aftenposten.no/osloby/i/WbqwG/slik-blir-billett-appen-til-ruter

https://blogg.markedspartner.no/ledelse/hvorfor-er-digitale-plattformer-sa-verdifulle

https://estudie.no/transaksjonskostnader/.

https://e24.no/privatoekonomi/i/AdxLAn/ruter-vil-gi-syklister-gratisbilletter-til-kollektivtransport

https://ruter.no/kjop-billett/billetter-og-priser/enkeltbillett/

https://ruter.no/om-ruter/selskapsinformasjon/