IrisEidee mai 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Ikke alle bedrifter har råd til å prioritere store budsjetter til markedsføring. Det er heldigvis ikke umulig å få bedriften til vokse allikevel – det gjelder bare å tenke og markedsføre smartere. Inbound markedsføring gjør at bedriften vokser på en mer kostnadseffektiv måte – hvordan? Det handler om å sette kunden i fokus gjennom hele kjøpsprosessen.

Hva er inbound markedsføring?

Wikipedia har følgende definisjon på Inbound markedsføring: «Inbound marketing er å markedsføre bedriften gjennom blogg, e-bøker, SEO, sosiale medier og annet innhold for å tiltrekke kunder gjennom de ulike stegene i kjøpstrakten.»

Det handler altså om det motsatte av den tradisjonelle markedsføringen som for eksempel tv reklamer. En tv reklame vil treffe bredt til en stor folkemengde – noe som fører med seg store kostnader, inbound markedsføring handler om å skape så relevant og godt innhold at kunder selv vil besøke din nettside, er interessert i innholdet og ønsker å kjøpe.

Men hvordan skal man få til dette?

Jo, du må starte med å finne din målgruppe, hvem er din idealkunde? Da er det lurt å opprette personas av den typiske kunden du ønsker å nå. Ved hjelp av personas kan du da personalisere markedsføringen din i mye større grad og tilpasse hele kjøpsprosessen slik din idealkunde ønsker at det skal være. Med andre ord er inbound markedsføring kundefokusert i hele kjøpsprosessen.

Inbounds vs Outbound markedsføring

Som nevnt over er inbound markedsføring er en måte å tiltrekke seg kunder ved å produsere nyttig og relevant innhold som dekker et type behov eller løser et problem for kunden. Outbound markedsføring er kjent som oppmerksomhetskrevende markedsføring. Det er altså markedsføring som ikke nødvendigvis er laget for å dekke et behov eller løse et problem for kunden. Outbound markedsføring benyttes på tradisjonelle kanaler som TV og radio. Outbound markedsføring er en mer selger- fokusert tilnærming til markedsføring der du som selger oppsøker kunder i motsetning til inbound markedsføring.

Inbound markedsføring har med tiden bare blitt en mer og mer populær måte å drive markedsføring på blant annet fordi det er lettere å måle resultater ved hjelp av for eksempel google analytics og A/B testing av forskjellige kampanjer – da kan du se svart på hvitt hva som funker og hva som må justeres. Du genererer også flere og mer kvalifiserte leads med inbound marketing. En MIT-rapport fra 2017 viser at bedrifter som satser på denne typen markedsføring i gjennomsnitt tredobler antallet leads i løpet av 12 måneder. Det blir også mindre effektivt i dagens samfunn å selge produkter via å oppsøke tilfeldige personer via telefon – også kalt «cold calling». Kundene har en tendens til å gjennomskue slik type markedsføring og føle seg lurt. En potensiell kunde har mye sterke kjøpskraft dersom de selv oppsøker nettsider.

De 4 steg

Figuren over viser man jobber med å tiltrekke, konvertere, selge og begeistre gjennom å spisse kommunikasjonen mot idealkunden du ønsker å nå gjennom hele kjøpsprosessen.

Steg 1 – tiltrekke

For å tiltrekke deg kunder må du først og fremst ha en klar visjon om hva din idealkunde er. Hvem ønsker du å hjelpe? Selv om kunden kanskje ikke vet de trenger hjelp. For å tiltrekke seg de riktige kundene kan du ta i bruk markedsføring på sosiale medier, her er det viktig å sette seg inn i hva slags sosiale medier din målgruppe er på. Du kan også benytte deg av innholdsproduksjon for å tiltrekke deg kunder. Innholdsproduksjon er en stor og viktig del av det å drive med. Innholdsproduksjon kan være alt fra nyttige blogginnlegg eller fagartikler – innsikt i tema som opptar din idealkunde er essensielt for å lykkes. En annen måte å tiltrekke seg kunder på er å være organisk synlig – det vil si at du har en god søkeoptimalisering på din bedrift. Når en kunde skal finne noe er det naturlig å gå til google først, da er det viktig å ligge høyt på listen over organiske søk.

Steg 2 – konvertere

Etter at du har tiltrukket deg kunder til din nettside blir det neste du må gjøre å konvertere disse til leads (leads er besøkende som har vist interesse i ditt produkt). Dersom en kunde ønsker å vite mer om produktet og er interessert er de villig til å gi ut sin kontaktinformasjon til fordel for eventuelle tilbud og mer om produktet. Dette er gull verdt for en markedsfører. Det er først da man kan begynne å «pleie» forholdet til kunden direkte, gjerne via e-post markedsføring. For å sikre deg kundens kontaktinformasjon er det viktig at det er lett å finne frem til skjema for innhenting av kontaktinformasjon, dette kan du tilrettelegge ved å for eksempel ha en «call to action» knapp lett tilgjengelig

Steg 3 – selge

Hvilke markedstiltak genererte flest leads til din nettside? Her gjelder det å «varme opp» leads slik at de er salgsklare i det du tilbyr dem å kjøpe produktet. Da kan du dermed fokusere din tid og energi på dem som allerede er interessert i produktene eller tjenestene du leverer. En samkjøring av salg og markedsføring blir ofte kaldt «smarketing» og er en metode som egner seg godt når du driver med inbound markedsføring.

Steg 4 – begeistre

Det å skape gode opplevelser for dine kunder er en viktig del av inbound strategien. Kundene har ofte høye forventinger og derfor er det ekstra viktig å gjøre det lille ekstra, også etter et salg. Dette fører til tillit mellom deg og kunden, mersalg og videre anbefalinger. Og er det en markedsføring metode som overgår alt annet er det kunder som anbefaler ditt produkt til sine venner og familie – også kalt Word of Mouth.

Inbound markedsføring er altså en helhetlig digital markedsføringsstrategi, som bruker innhold, automasjon, personalisering og måling for å nå potensielle kunder på nett. Inbound teknologien er i konstant utvikling, og det er det som gjør denne type markedsføring så relevant.