celineelilleng May 2, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Når man ser på sosiale media kanaler som Youtube, Facebook, Instagram og LinkedIn, kan man få et øye for hvilke typer virksomheter som holder til på de ulike kanalene. Men hvordan får virksomheten best utbytte av disse kanalene? Det er det jeg skal se nærmere på i dette blogginnlegget.

Det er to ting man må tenke på før man velger hvilke kanaler din virksomhet skal ha sin sosiale tilværelse på, disse to punktene man skal tenke på ved valg av kanal er mål og målgruppe. Altså hva vil du oppnå med bruken av denne kanalen og hvilke målgrupper er det som holder til på de ulike kanalene, hva slags særtrekk har de?

Nå skal jeg ta en nærmere titt på de mest brukte kanalene virksomheter tar i bruk og gå inn på hvilke typer særtrekk de ulike kanalene har:

 

Youtube

Målgruppe

Unge mennesker mellom 7 – 30 år.

Demografi

62% av brukerne er menn.

80% av Youtube brukere kommer fra land utenfor U.S.

Youtube har 88 land med 76 ulike språk.

Det er 50 millioner utviklere på Youtube.

Tema for innhold:

Innhold i form av videoer. Tema for innhold er som oftest: Tutorials, pranks, leker, utfordringer, dyr og kunnskapsrike videoer mm.

Målet for virksomheten på  Youtube burde være det å nå ut til en yngre målgruppe, mellom 10-25 ca. Det er også en plattform hvor man kan være veldig kreativ som virksomhet og finne ut nye måter å nå frem til en yngre målgruppe på med tanke på hva slags innhold man har på videoene man publiserer. Youtube er også en måte å gå viralt på, her kan man kunne nå ut til hele verden om man ønsker det.

 

Facebook

Målgruppe

Eldre mennesker mellom 15 – 65 år.

Demografi 

31% av USA sine eldre mennesker er på Facebook.

66% av alle millennier (alder 15-34 år) er på Facebook.

Brukerne på Facebook deler 1.3 millioner innlegg på Facebook hvert minutt hver dag.

Tema for innhold:

Veldig ofte publiseringer av video innhold, tekst eller bilder. Mye av det samme innholdet av det vi ser på Youtube.

Facebook er jo en plattform hvor virksomheter kan nå ut til brukerne som er litt eldre igjen, det er ofte her man kan tilpasse innholdet sitt litt mer rettet mot den generasjonen som blir kalt for Generasjon X og babyboomers, de som er i alderen 35 – 65 år. De synes ofte innhold som bilder og videoer er veldig interessant og deler gjerne videre med sine venner. Men når det er sagt er det veldig mange brukere på Facebook, det er her man kan nå igjennom med Facebook annonsering. Så her er det viktig for virksomhetene å ha en optimal Facebook side.

 

Instagram

Målgruppe

Yngre målgruppe mellom 12 – 35 år.

Demografi  

Topp 5 land på Instagram

  • USA – 19.22 %
  • Russland – 8.84 %
  • Brazil – 5.43 %
  • Tyrkia – 5.4 %
  • Storbritannia – 3.97 %

48,8 % av merker er på Instagram.

Instagram har rundt 400 millioner aktive daglige brukere.

Tema for innhold:

Bilde og video publiseringer. Innhold her er ofte mennesker, produkter, klær eller gjenstander.

Instagram er jo en kanal hvor man kan publisere bilder og videoer i korte snutter, dette er en kanal som vokser hurtig. Mange av brukerne på Instagram er privatpersoner og ulike merker, den er dermed perfekt for bruken av annonsering og valg av kanal for merkevarer. Når nesten 50% av merker har sin tilstedeværelse på sosiale medier på Instagram sier det seg selv av at dette er den perfekte plattformen for å promotere sitt merke. Målgruppen på Facebook er den generasjonen vi kaller for millennier, altså en litt yngre målgruppe.

 

LinkedIn

Målgruppe

Litt eldre mennesker rundt 20 – 65 år.

Demografi  

Mer enn 70% av linkedin brukerne kommer fra utenfor USA.

61 millioner LinkedIn brukerne er senior influencere.

40 millioner studenter og nyutdannede er på Linkedin.

USA, India, Brasil, Storbritannia og Canada har det høyeste nummere av antall brukere på LinkedIn.

På linkedin er det en plattform man forbinder med jobb og jobbsøkning. Dette er utviklet seg til å bli en plattform for enkeltpersoner å lage en digital CV. LinkedIn er også en kanal som ofte blir brukt av bedriftsmarkedet, denne plattformen kan man bruke for å nå ut til ulike bedrifter. For bedrifter er dette da en ideell kanal å bruke hvis man skal annonsere mot bedriftsmarkedet.

 

 

Kilder:

https://www.omnicoreagency.com/youtube-statistics/

https://www.jeffbullas.com/21-awesome-facebook-facts-and-statistics-you-need-to-check-out/

https://www.online.no/trender/generasjoner.jsp

https://www.inc.com/melanie-curtin/21-things-every-brand-should-know-about-instagram.html

https://www.omnicoreagency.com/linkedin-statistics/