Madelenbodahl mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er OKR?

OKR står for Objective og Key Results, hva du ønsker
å oppnå og hvordan du planlegger å oppfylle målet.

Hva er det som
egentlig gjør at noen bedrifter lykkes og andre mislykkes? Her finnes det
selvfølgelig ikke bare ett svar, men dersom du ønsker at din bedrift skal
lykkes og du gjerne ønsker noen tips på veien, ville jeg tatt meg tiden til å
lese dette. OKR er et styresett som brukes av en rekke ulike bedrifter, og skal
hjelpe slik at du kan gi både deg og de ansatte struktur, engasjement og fokus.
Dette er et relativt enkelt styresett som i alle hovedsak benyttes for å sette
høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste
aktivitetene til enhver tid.

OKR handler i stor
grad om å svare på to grunnleggende spørsmål i alle ledd i organisasjonen hver
kvartal;

  • Objective – hva ønsker du å oppnå?
  • Key Results – hvordan har du tenkt å komme dit?

Akkurat dette vil jeg komme tilbake til lenger ned i innlegget. Men dersom du ønsker en enkel gjennomgang om hva OKR er, kan du se på videoen under her;

Hvorfor benytte seg av OKR?

OKR er som skrevet
over en enkel måte å styre et selskap. Det bidrar til tydelighet, fokus, økt
engasjement og høyere gjennomføringskraft. Vi skal se på 4 fordeler ved dette
styresettet, og på bakgrunnen av dette, hvorfor du bør benytte deg av OKR.

  1. De viktigste målene blir løftet opp og frem
  2. Alle ansatte i bedriften er klar over hva som er viktig
  3. Underveis får du hele tiden vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
  4. Det er ingen hemmeligheter, så alle i bedriften vet hva som foregår