arbenfera juni 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I den siste delen av dette kurset så har vi fått i oppgave om å skrive om performance marketing.

Hva er performance marketing?

Performance marketing er det vi vil kalle for resultatbasert markedsføring på norsk. Dette er en form for arbeidsmetode som er basert på målbar markedsføring. Dette tilsier at resultatene styrer aktiviteten underveis i prosessen. Performance marketing handler hovedsaklig om hyppige forbedringer, og benytter seg av mye testing, analysering og justeringer for å kunne oppnå best mulig resultat.

Tradisjonell markedsføring krever at man går ut med store summer med penger for å kunne nå fram til folket, noe som tilsier at risikoen for å tape penger vil være stor. Med resultatbasert markedsføring derimot så betaler man bare for det man får. Dette er fordi ved bruken av resultatbasert markedsføring så bruker man ikke ressurser og penger på de forskjellige kampanjene og annonsene slik at man har tid til å analysere og justere de målbare resultatene. Dette tilsier at man vil ha en fordel ovenfor den tradisjonelle markedsføringen ettersom man kun fokuserer på handlinger som skaper verdi for bedriften, istedenfor å kun sitte igjen med resultatene.

Performance marketing – betal kun for synlige resultater | DIG2100 ...
Bilde hentet fra: dig2100.no

Performance marketing vs. tradisjonell markedsføring

Performance marketing hjelper bedrifter med å bestandig fokusere på neste steg, få fram riktig budskap til relevante kunder, stadig i endring mot det bedre og koster ikke skjorta. En sammenligning av disse to blir vanskelig, men begge har sine fordeler. Så det vil være viktig å gå i dybden på performance marketing for å se om dette kan egne seg best for din bedrift.