Minityret juni 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Performance marketing, også kalt resultatbasert
markedsføring, er en markedsføringsmetode hvor handlingene dine blir styrt av aktivistene.
Poenget her er å nå ut til riktige målgrupper, til riktig tid og med et riktig
budskap. Performance marketing åpner opp for muligheten til å teste ulike
fremgangsmåter, ut ifra hvor godt disse metodene fungerer. Deretter kan man øke
innsatsen på de ulike plattformene disse metodene fungerer best i.

Performance marketing innebærer at effekten man får fra ulike kampanjer og annonser kartlegges, og at dette brukes som et utgangspunkt for å kunne optimalisere markedsføringen til en bedrift. Før man starter en kampanje har man ofte satt ned hvilke mål man har med kampanjen. Dette kan være klikk, visninger, salg osv. Innenfor performance marketing, blir budsjettet rettet mot de kanalene som har høyest effektivitet innenfor målet bedriften har satt seg.

Måling av resultater

I performance marketing handler det om å finne bevis for at
noe fungerer, eller at noe ikke fungerer. Derfor må man ha tilgang på og samle
inn data, for å kunne analysere og øke effekten av en markedskampanje. Dataene man
samler inn skal i all hovedsak omfatte konkrete og målbare resultater, for
eksempel i form av klikk, visninger, salg og registreringer.  

For å oppnå best mulig resultat, er det viktig at målet med
markedskampanjen kan gi en respons i form av en målbar handling. Dette kan for
eksempel være, visning på en video, klikk på en annonse, nedlasting og
lignende. På denne måten kan dataene samles, og analyseres forløpende, slik at
bedriften kan peile seg inn på de ulike hjelpemidlene som gir best resultater.
De fire vanligste typene for resultatbasert markedsføring innenfor Performance
marketing er:

CPM (Cost per mille, eller kost per tusen): Dette defineres
som hvor mange ganger en annonse blir vist til en person, som igjen blir oppgitt
per tusen visninger.

CPC (Cost per click, kost per klikk): Her setter man gjerne
opp et budsjett på hvor mye man skal betale per gang noen klikker på annonsen din.
Google ads er kjente for å operere med denne type markedsføring for sine
kunder.

CPL (Cost per lead, kost per lead): Her tar tilbyder betalt
ut ifra det konkrete antall med potensielle kunder som henvender seg til deg.

CPA (Cost per action, kost per handling): Her betaler man ettersom en handling skjer, for eksempel et salg.

Testing og optimalisering

Gjennom å bruke performance marketing, får man testet ut
ulike typer strategier, for å så måle resultatene og deretter optimaliserer kampanjen.
Denne handlingen skjer gjennom hele kampanjeperioden, og man må ofte analysere
og endre atferd for å få best mulig resultat. På denne måten er performance
marketing veldig kostnadseffektivt. Dette er en prosess der det kreves mye
oppmerksomhet og høyt tempo. Man må alltid være på vakt og sjekke hvordan de
ulike fremgangsmåtene blir tatt i mot av potensielle kunder.

Her er det også viktig å få testet ut ulike typer av
plattformer du kan annonsere i. Ikke hold på en plattform, eksperimenter i
andre sosiale plattformer, Facebook, LinkedIN, google osv. Her kan du skaffe
deg et bredere datagrunnlag, som kan være med på å gi deg et mer definert svar
på hvilke fremgangsmåter som fungerer på best mulig måte.