lasselunden februar 18, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hei alle sammen, og velkommen til oppstarten av bloggen min! Håper alle har hatt en fantastisk uke så langt! 

Ukas og bloggens første tema er FNs bærekraftsmål og bedrifter som jobber for å nå disse målene. FN har totalt 17 ulike mål som hver og en inneholder delmål. I dette innlegget har jeg valgt TINE, og hva de gjør for å nå mål nummer 15, Livet på land.

FNs bærekraftsmål – Livet på land.

Mitt valg havnet på bærekraftsmål nummer 15, livet på land. Dette målet handler om å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Skog er viktig, og hogging av regnskoger er en av de største truslene mot bærekraftsmålet. Jordkloden er avhengig av at økosystemene på jordas overflate er av god forvaltning. Skogen dekker 30% av jordkloden, og gir mat og ly til over 80% av alle dyr! I tillegg er 1,6 milliarder mennesker avhengig av skogen som sitt levebrød, blant annet Wajapi-stammen i regnskogen i Brasil.

I dag har flere land startet tiltak for å sørge for en mer rettferdig bruk av naturressurser. Men tiltakene som blir gjort holder dessverre ikke, alvorlighetsgraden på jordkloden sier at handlinger må skje NÅ! Tiltakene skal forhindre tap av biologisk mangfold og skal beskytte økosystemene som jordkloden er så avhengig av.

Hvilke tiltak gjør TINE? 

TINE ble i 2017 stemt frem til Norges mest bærekraftige bedrift. Ifølge ledernett.no var det over 5 000 brukere som stemte frem Tine. Undersøkelsen viste at de som stemte på TINE satt mest pris på de kortreiste og norske produktene. 

TINE fordeler melk til ulike meieriprodukter og store endringer i naturen og klima vil ramme bedriften. Derfor viser TINE en veldig stor interesse til å bidra til en mer bærekraftig bruk av naturressursene og begrensning av klimaendringer. Tiltakene TINE gjør utgjør en arbeidsplan som handler om å nå flere av FNs bærekraftsmål, blant annet et mer bærekraftig landbruk. Denne arbeidsplanen skal være utarbeidet innen 2030 og skal fungere som en global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Jeg tar en nærmere titt på hvordan TINE jobber for et bedre liv på land. 

TINE arbeider for en mer bærekraftig utvikling og har fokus på tre områder; Bærekraft, nærhet og ernæring. FNs mål om livet på land ligger under nærhet. 

Norge er et land som består av mye gress og landbruk. Dette gir en god tilgang til naturlig og næringsrikt fôr til dyrene, og TINE ønsker å både ivareta og utnytte denne ressursen bedre for å unngå import. Importfôr inneholder palmefett og soya, og TINE sikrer en mer bærekraftig bruk av naturressursene ved å utnytte egne ressurser. 

Å kombinere samfunnsansvar og forretning har lenge vært en strategisk plan hos TINE, og de akter å fortsette med det. 

Ta en titt på denne videoen der TINEs direktør for kommunikasjon og bærekraft forklarer hvorfor TINE er Norges mest bærekraftige bedrift, og hvordan de blant annet jobber med ett annet av FNs mål, om å redusere plast. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRkZ64EAWjk

Hvis dette interesserte deg eller om du ønsker å lære mer, kan du besøke de ulike nettsidene jeg har brukt. Om du har spørsmål eller noen positive kommentarer eller innspill, så nøl ikke med å legge igjen en kommentar under! 🙂 Vi ses neste uke! 

Kilder benyttet i denne artikkelen: