Andrea January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Har du noen gang gått inn på Google og prøvd å søke på det samme som personen ved siden av deg? Er svare nei, gå inn på Google og søk på Egypt, så ser du om du får opp det samme som meg.

Mest sannsynlig ser du nå at det er ulikt fra det jeg har fått opp. Hva tenker du om det? Er det urovekkende, eller helt ok? I dette innlegget skal jeg se nærmere på fenomenet filterbobler og ekkokammer, og konsekvensene av hva dette kan bety for deg som bruker.

“Din egen lille boble”

Google og Facebook bruker ulike søkemotorer til å favorisere enkelte nettsider fremfor andre. Dette for å systematisk vise deg sider som passer akkurat din profil ved hjelp av Google Pagerank og Facebook Edgerank. Som eksempelet Arne Krokan bruker i sin bok; om du har søkt og vist interesse for politiske spørsmål og har brukt mest tid på artikler som har en konservativ vinkling på innholdet, vil du senere få mer av slikt materiale og færre artikler med andre politiske synspunkter.

Google og Facebook
fokuserer på å skreddersy annonser etter våre preferanser og interesser. Dette
medfører at søkemotorene filtrer og utelukker informasjon som ikke er «enig» med
den informasjonen vi er på jakt etter. En slik skjevfordeling av funnen basert
på interesser, verdier og holdninger bidrar til å forstyrre søkemotorens bidrag
til å fatte mer rasjonelle beslutninger (Nettverksøkonomi).

Disse «effektene» bringer meg til det som kalles filterbobler. Fenomenet ble introdusert av den amerikanske aktivisten og skribenten Eli Pariser som han beskrev i boken «The filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You» fra 2011. Pariser snakker om fenomenet i Tedtalk om hvordan filtrene og algoritmer til sammen forårsaker det han kaller filterboble som skaper en unik personligverden på nett. Og hva som er inni denne verden er baser på hvem du er og hva du gjør. Dette virker logisk og greit, men problemet er at selv om det er basert på hvem du er, får du ikke bestemme selv hva som er inni og hva som ikke er med. Pariser mener selv at om man ikke er oppmerksom på det faktum at filterboble eksisterer blir det et problem.

https://www.youtube.com/watch?v=B8ofWFx525s&t=432s&fbclid=IwAR2EZKRnxz7bIQfephCiNhF1dwHKpXL9fhap0cFLfxFc8Y-dJmjqDWDmiWs

Utfordringen ved filterbobller er at man ikke kan se forskjellen på hva det du søker på og hva andre søker på, som du kanskje la merke til når du så på forskjellen på hva som kom opp når du søkte på Egypt i forhold til meg. Dette gjør at det nesten er umulig å være oppmerksom på det faktumet at vi blir styrt av algoritmisk filtrering som bestemmer hvilken informasjon vi får. Ekkokammer-effekter blir relevant her, og beskriver at individs meninger og oppfatninger skaper et ekko tilbake til dem. Sakt på en annen måte blir det skapt en situasjon hvor vi blir «utsatt» for kun en side av en sak som gjør det komplisert å for oss å se helheten av bildet. Algoritmer som filtrerer informasjon plasserer oss dermed i ekkokamre, som forsterker våre oppfatninger og gjør det vanskelig å utfordre våres tankesett.

Er det urovekkende, eller helt ok at vi får ulik skreddersydd informasjon?

Nå som du har fått litt
mer kunnskap, spør jeg deg igjen. Er det urovekkende, eller helt ok at vi får
ulik skreddersydd informasjon?

Pariser beskriver at problematikken rundt slik algoritmisk filtrering er at det skaper en ujevn informasjonsbalanse. De viser oss hva som er relevant for oss, men ikke nødvendigvis hva som er viktig, ukomfortabelt eller hva som utfordrer våre oppfatninger og tankesett.

-Andrea S. Isaksen

Andre kilder:
Kroken, Arne. 2013. Nettverksøkonomi. 1. Utg. Oslo: Cappelen Dam.

https://no.wikipedia.org/wiki/PageRank

https://www.adriannilsen.no/filterbobler-og-ekkokammer/

https://www.youtube.com/watch?v=B8ofWFx525s&t=432s&fbclid=IwAR2EZKRnxz7bIQfephCiNhF1dwHKpXL9fhap0cFLfxFc8Y-dJmjqDWDmiWs