Simen Langseth desember 30, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette blogginnlegget skal jeg dele og analysere tall fra bloggen min.
Jeg har lagd to rapporter fra Google Data Studio for å vise tallene før og
etter jeg lagde en digital strategi for bloggen i forbindelse med min siste
eksamen.

Kort fortalt handlet min digitale strategi om å rangere på førstesiden
i nøkkelordet «Digital markedsføring», jeg hadde derfor fokus på aktiviteter
som forbedrer SEO. Noe av det jeg så på som viktigst da var blant annet «tid
brukt på siden», «Hvor brukeren kommer fra», «fluktfrekvens» ,
«sidevisninger/brukere» og lenker til bloggen.

Rapport fra Google data studio, periode 01.01.2019 – 30.04.2019

https://lh3.googleusercontent.com/xC1KnhF-MTdFG7cwWxFwnrV1Ty62wjNRKvpkqfXUaPik4XQDXrbyQryXS-yl627EbDZ5yDcmOrGLSllTKwvK_dC8jynUSuBQEgFt2qTFtBQ-ODBkGfG8O7Bl--R-xGOUSMdB725E

I perioden 01.01.2019(opprettelse av
bloggen)- 30.04.2019(Måneden før siste eksamen) kan vi se en øktvarighet på 2
minutter og 45 sekunder, dette er ganske greit og viser at brukerne leser
igjennom hele innlegget. Det er en fluktfrekvens på 62,5% noe som er relativt
høyt, dette vil si at 62,5% av brukerne forlater nettsiden etter innlegget de
leste. Jeg har hatt 579 bruker og 2 608 sidevisninger hvor det var
ekstreme mengder når jeg startet bloggen og i mars. Grunnen til at det var
mange i mars er fordi jeg hadde skrevet et innlegg om «growth marketing» som
fikk mye oppmerksomhet på Linkedin. Det som er tydelig i denne perioden er at
de aller fleste brukerne kommer direkte(none) eller fra henvisninger. Det er
kun 6,1% som kommer fra organisksøk ved søkemotorer. Dette er også noe av
grunnen til at målet med den digitale strategien var å bedre SEO.

Rapport fra Google data studio, periode 01.05.2019- 29.05.2019

https://lh6.googleusercontent.com/mg18sZ6exMOa7unb6puhkZrn5MbB4DUmtx0vNDjpp69BTBrUad-pIYyTbfwOSxjHlcALQvV6bzcdVuYItEVj60N4rzMzJhhfhH36SLRIqBCMiy3IWVRIDSbbdP7i4qpnZDkwW7Og

Dette er
en rapport for mai måned. Det er i denne måneden jeg lagde den digitale
strategien og begynte aktivt å utføre aktiviteter som ville bygge opp under
strategien. Tallene for mai viser at 22% av brukerne kom fra organisk søk noe
som viser en ekstrem økning og at handlingene som ble gjort fungerte. Tiden på
økten for brukeren er blitt senket til 1 minutt og 50 sekunder. Gjennomsnittlig
tid satt opp mot den ekstremt lave fluktfrekvensen (7,43%) gir meg en indikator
på at innleggene nå blir skumlest men at det er flere innlegg som blir lest,
dette kan også ha noe å gjøre med at det er flere innlegg tilgjengelig nå enn
tidligere. Det jeg dermed må fokusere mer på fremover ettersom at flere innlegg
blir skumlest er bygge teksten ved pyramideprinsippet. Det er 622 visninger på
en måned noe som er ganske gode tall for bloggen min, det er høyest aktivitet
de periodene jeg har skrevet blogginnlegg men de blir selv om lest og sett
jevnlig.

 Hvilken enhet
brukeren er på er enten desktop, mobile eller nettbrett. Tallene fra forrige
periode og mai periode og veldig like men noe få prosenter forskjell. Dette er
noe fordi det er en faglig blogg som blir lest i skole og jobbsammenheng. Men
det er cirka 20% som kommer fra mobil og det blir økende, derfor er det viktig
for meg å fokusere på å alltide ha en mobiltilpasset nettside.

Google Search Console – Lenker

Når jeg satt mine OKR for den digitale strategien var en av
underpunktene å få 10 lenker til bloggen fra andre nettsider. Dette var ikke et
av punktene jeg fokuserte like mye på selv om det er viktig for SEO, jeg klarte
derimot å få 6 eksterne lenker til bloggen. Det var ikke helt etter målet men
relativt bra i forhold til tid brukt på det punktet.

https://lh5.googleusercontent.com/MOLBc8gSnsD1VCkBmB-uVAXCxKyQ1w-Aah21m8ihfljeaIwIglvamp3-wY2TR1wKBxSEly_w-BGUDAAEKIWCVs78AOP1WJ87IztwXMet0yFaETLoexsdgYGuF_zplGi1DONy9IIb

Hvordan syns du tallene i de ulike periodene var satt opp
mot hverandre? Var det stor forskjell eller positive forbedringer? Kom gjerne
med noen tilbakemeldinger hvor du kommer med tips for å bedre de tallene som
hadde en negativ vekst som for eksempel «tid brukt på nettsiden».